пʼятниця, 3 лютого 2017 р.

"Знаю, що правду пишу..." - до дня народження Є.П.Гребінки

"Увібравши народні традиції, творчо сприйнявши досвід Крилова, Сковороди, Гулака-Артемовського та інших попередників, прямуючи шляхом реалізму і народності, Гребінка підніс байку до нового, вищого рівня, що мало велике значення для розвитку нової української літератури та літературної мови". 
(С. Зубков, 1976).
Євген Павлович Гребiнка автор збiрки байок, що започаткували новий перiод української лiтератури, органiзатор лiтературного життя української культурної громади в Петербурзi, активний учасник викупу Т.Г.Шевченка з крiпацької неволi та видання його "Кобзаря" 1840р.
Прожив Гребiнка коротке життя - всього 36 рокiв. Та за недовгий вiк вiн встиг зробити собi iм'я як в українськiй, так і в росiйськiй лiтературi, створивши поетичнi та прозаїчнi шедеври. Митець розширив жанровi межi байки, урiзноманiтнив її форми. Iван Франко писав: "Як байкописець, займає Є. Гребiнка перше мiсце в нашiм письменствi".
Перегляд літератури 
"Знаю, що правду пишу..." 
Довго могила Євгена Павловича залишалась покинутою, навiть без хреста, заростала бур'яном. Тiльки пiсля вiйни (приблизно в 1946р.) вдалося вiдшукати в бур'янах могилу письменника за чавунною плитою з вiдповiдним надписом, яка дивом уцiлiла. Напередоднi 100-рiччя з дня смертi Євгена Павловича був установлений примiтивний пам'ятник iз дерева. Трохи згодом цей пам'ятник було замiнено новим. Було виготовлено за портретом Євгена Павловича роботи Т.Г.Шевченка два екземпляри його бюста: один установлений на могилi, а другий - бiля залiзничного вокзалу. А в 60-х роках була висловлена думка, що намальований Шевченком портрет не є портретом Є.Гребiнки, і керiвництво Гребiнкiвського району вирiшило зняти цi пам'ятники і замовило виготовлення двох екземплярiв бюста за портретом Є.П.Гребiнки роботи художника А.М.Мокрицького. В 1987р. бюсти були виготовленi.
За рiшенням ЮНЕСКО, день народження Є.Гребiнки (21.01.1812р.н.) є однiєю iз знаменних дат у всьому свiтi. А це є свiдченням того, що його спадщина - не тiльки документ минулого, i зараз вона несе людям свiтло 
гуманiзму. Навеснi 2016 року колектив бiблiотеки №15 
(у складі: Синявської Алла, Трубецької Катерини та Возняк Анни) побував на могилi Євгена Павловича Гребiнки у селi Мар'янiвка Полтавської областi. 
Ми вiддали шану Великому Митцю.
Немає коментарів:

Дописати коментар