вівторок, 25 листопада 2014 р.

Корисна інформація для бібліотекарів!


     
Мінкультури та Українська бібліотечна асоціація підписали 

Меморандум про співпрацю (21.11.2014)
Між Міністерством культури України та Українською бібліотечною асоціацією підписано Меморандум про співпрацю, який спрямований на інноваційний розвиток публічних бібліотек та інформаційного суспільства, інформатизації бібліотек, процесам демократизації та доступу громадян до інформації.

Така співпраця дасть можливість запровадити інноваційні процеси формування ресурсів бібліотек та забезпечення доступу до них, організацію обслуговування користувачів та підвищення кваліфікації працівників бібліотек, міжбібліотечної взаємодії та сприяння поширенню найкращих практик та обміну досвідом серед фахівців бібліотечної справи.

З цією метою партнери сприятимуть створенню відповідних умов для впровадження спільних програм і проектів, внесення змін до законодавчих, нормативних документів, залучення і використання фінансових, кадрових, інтелектуальних ресурсів, розробці та використанні професійних програм підвищенню кваліфікації працівників бібліотек.

Також, Сторони сприятимуть розвитку ініціатив публічних бібліотек у межах міжнародних програм і проектів, орієнтовних на виконання бібліотеками своїх суспільних функцій в питаннях наданняінформаційних послуг і доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет та запровадження інноваційних форм обслуговування користувачів.

Для реалізації поставлених завдань буде сформовано річний календарний план спільних дій і заходів.

Сподіваємося, що така співпраця дасть можливість перетворити в реальність завдання, які сьогодні вимагає життя.

Меморандум підписаний:
 Міністром культури України 
Євгеном Нищуком 
та 
Президентом Української бібліотечної асоціації 
Іриною Шевченко.

http://ula.org.ua/ua/news/2962-minkultury-ta-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsiu

МЕМОРАНДУМ

між Міністерством культури України та Українською бібліотечною асоціацією

Міністерство культури України (далі – Мінкультури), Українська бібліотечна асоціація (далі– УБА) далі – «Сторони» з метою сприяння розвитку публічних бібліотек України та забезпечення життєздатності бібліотечних інновацій домовилися про таке:

1. Зміцнювати та розвивати співпрацю, спрямовану на інноваційний розвиток публічних бібліотек;
2. Враховувати, що інноваційний розвиток публічних бібліотек сприятиме подальшому розвитку інформаційного суспільства, інформатизації бібліотек, процесам демократизації та доступу громадян до інформації;
3. Визнавати необхідність впровадження бібліотечних інновацій у процеси формування ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них, організацію обслуговування користувачів, підвищення кваліфікації працівників бібліотек, міжбібліотечної взаємодії;
4. Спрямувати додаткові зусилля на співробітництво сторін задля підтримки і розповсюдження інновацій, сприяння поширенню найкращих практик та обміну досвідом серед фахівців бібліотечної справи.
Стаття 1
Сторони сприятимуть створенню відповідних умов для впровадження спільних програм і проектів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку публічних бібліотек.
З цією метою вони зосередять свої зусилля на таких основних напрямах співробітництва:
1. Розробка проекту концепції державної Стратегії розвитку публічних бібліотек, яка передбачає створення умов для надання користувачам бібліотек доступу до ресурсів мережі інтернет, інших електронних ресурсів, впровадження і використання в усіх публічних бібліотеках України нових інформаційних технологій;
2. Організація спільних заходів, спрямованих на підтримку та популяризацію нових бібліотечних послуг, поширення інформації щодо можливостей і переваг бібліотеки як соціального інституту, інноваційну проектну діяльність;
3. Представлення інтересів бібліотек (адвокація) шляхом співпраці з органами центральної влади та місцевого самоврядування, підготовка та надання пропозицій щодо створення сприятливих умов для інноваційній діяльності бібліотек, розробки проектів і програм розвитку культури, науки, освіти та інформаційної інфраструктури регіону. 
Співпраця з центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування за напрямом «Бібліотеки – мости до електронного урядування», сприяння доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках;
4. Підтримка зв’язків з громадськістю, розвиток бібліотеки як центру громади, активне залучення бібліотек до співпраці з громадськими організаціями у впровадженні ініціатив місцевого розвитку. Залучення позабюджетного фінансування, активна співпраця з неурядовими громадськими організаціями з метою отримання фінансової та іншої ресурсної підтримки. Сторони будуть підтримувати та вітатимуть щорічні публічні звіти бібліотек перед громадою;
5. Створення і впровадження електронної системи статистики і моніторингу діяльності бібліотек.
Стаття 2
З метою створення сприятливих умов для розвитку бібліотек та у разі необхідності внесення змін до законодавчих, нормативних документів, Сторони погоджуються ініціювати громадські обговорення, консультації, залучати експертів, створювати робочі групи з метою формування узгодженої позиції та напрацювання відповідних пропозицій і звернень до суб’єктів законодавчої ініціативи. 
Стаття 3
Програма співпраці буде здійснюватися у встановленому порядку в межах повноважень, визначених установчими документами Сторін та передбачає залучення і використання фінансових, кадрових, інтелектуальних ресурсів Сторін.
Стаття 4
Сторони співпрацюватимуть у розробці та використанні професійних програм підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створюватимуть відповідні умови для навчання та безперервного підвищення кваліфікації працівників бібліотек, у т.ч. дистанційного, участі бібліотекарів у заходах, семінарах і конференціях, що відбуватимуться з навчальною метою. Сторони ініціюють оновлення програм підготовки бібліотечних фахівців у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації з тим, щоб вони відповідали сучасним тенденціям розвитку біліотечної професії. Сторони спрямовуватимуть свої зусилля для отримання державного замовлення на підготовку бібліотечних кадрів, сприятимуть впровадженню міжнародних стажувань студентів і викладачів, адаптації навчальних програм до європейських освітніх стандартів, формуванню зв’язків навчальних закладів з роботодавцями (бібліотеками). Сторони сприятимуть розповсюдженню норм професійної бібліотечної етики, утвердженню базових цінностей професії, орієнтованих на кращий світовий досвід.
Стаття 5
Сторони зосередять свої зусилля на розробці та впровадженні досконалої системи мотивації професійного зростання, стимулювання працівників бібліотек до впровадження інновацій шляхом створення умов до кар’єрного зростання, успішного проходження атестацій, матеріального заохочення тощо. Сторони передбачатимуть проведення професійних конкурсів та врахування їхніх наслідків для стимулювання працівників бібліотек.
Стаття 6
Сторони сприятимуть розвитку ініціатив публічних бібліотек у межах міжнародних програм і проектів, орієнтовних на виконання бібліотеками своїх суспільних функцій в питаннях надання інформаційних послуг і доступу до інформаційних ресурсів мережі інтернет, запровадження інноваційних форм обслуговування користувачів. Сторони сприятимуть міжнародній співпраці публічних бібліотек, спрямованій на розвиток партнерств, програм візитів і обмінів, навчальній та науково-дослідній діяльності працівників бібліотек.
Стаття 7
Сторони укладають річний календарний план спільних дій і заходів, який підтверджує цілі цього Протоколу.

Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності з дати підписання і укладається терміном до 31 жовтня 2014 року. Дія цього Протоколу буде автоматично продовжуватися на наступний період, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу сторону за шість місяців про свої наміри  припинити його дію.

Вчинено в м. Києві, ___________________________ 2014 року у трьох примірниках.

За Міністерство культури
України
За Українську бібліотечну 
асоціацію
_______________________ ________________________

пʼятницю, 21 листопада 2014 р.

Україна – це територія гідності й свободи"Україна – це територія гідності й свободи" 

Президент України 
П. Порошенко
День Гідності та Свободи — 

що відзначається щороку 
на честь початку цього дня двох революцій: 
Є наступником свята Дня Свободи
що відзначалося на честь Помаранчевої революції 
з 2005 по 2011 роки 22 листопада.
Встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини 
і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…» 
згідно з указом Президента України 
«Про День Гідності та Свободи» 
від 13 листопада 2014 року.
До цієї знакової події  
з 21 по 30 листопада  2014 року 
в бібліотеці діє інформаційний куточок 
"Україна – це територія Гідності і Свободи".

понеділок, 17 листопада 2014 р.

Історія українсько-кримськотатарських відносин

14 листопада 2014 року 
 для молоді в бібліотеці відбулася науково-пізнавальна лекція
"Історія українсько-кримськотатарських відносин".
На зустріч з нашими постійними користувачами ми запросили друга бібліотеки, цікавого лектора, що неодноразово виступав перед нашими читачами,  відомого біолога, сходознавця, який багато років досліджує кримськотатарську культуру, літературу, діалектологію цього народу 
Юрія Косенка.
Юрій Анатолійович переклав  українською мовою з кримськотатарської 
 низку творів відомих та маловідомих авторів. 
Також піготував та видав збірник оповідань, 
присвячений письменниці Сабріє Сеутовій, 
серію статей про кримськотатарських вчених-біологів: 
Зоре Аблямітової, Мамута Баясанова та ін...
На фоні загальної розповіді про кримськотатарський народ, його історію та культуру, були розкриті ключові моменти історичних відносин українського та кримськотатарського народів:
- участь Перекопницького мурзи Тугай-бея у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Тугай-бей загинув, віддавши життя за волю України;
- проаналізовано роман Зінаїди Тулуб "Людолови", 
де розвінчано радянські злочинні стереотипи;
- розповів про кримський похід УНР у квітні 1918 року, коли 
українські війська під проводом полковника Всеволода Петріва звільнили півострів від російсько-більшовистських окупантів 
та налагодили тісну співпрацю з кримськими 
діячами Курултаю з метою відновлення 
кримськотатарської національної влади в Криму.Наостанок була висловлена думка, що українські та кримськотатарські народи пов'язані нерозривними історичними зв'язками і нинішня окупація Криму російськими загарбниками - це тимчасове явище, яке в історичній перспективі лише зміцнить братерські зв'язки двох народів!Виступ Косенка Ю.А. супроводжувався 
відеофрагментами та слайдшоу.

Гімн кримських татар у виконанні чоловічої хорової 
капели ім. Л.Ревуцького,
 
Ant Etkenmen (Я Присягнувся), який виконано на Майдані 23 березня 2014 року.


 Гімн України у виконанні кримських татар.


Під час заходу за дорученням 

кримськотатарської громади
міста Києва виступив
Олег Гузік.


Олег висловив надію на подальший розвиток наших братніх народів, 
розширення культурних зв'язків та підтримку в цей нелегкий час,
розповів слухачам про діяльність організації  та подарував бібліотеці книги. 


Щиро дякуємо, пане Олеже!
Подарунок бібліотеці від наших кримськотатарських друзів:
1. Преславний Коран : переклад смислів українською мовою.
2. Кирюшко М.І., Бойцова О.Є. Іслам в Криму: релігійно-національна самоідентифікація кримського народу. - К., 2005.
3. Збірка Іслам і сучасний світ: роботи учасників ІІ та ІІІ всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А.Кримського. -  упор. М.І.Корюшко. - К., 2009.
4. Права детей в исламе. Сборник. 
4. Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс): видатний львів'янин та ісламський діяч. Збірка авторських статей  Мухаммада Асада та інша інформація: Випереджаючи свій час // Пер. з англ. та впорядкування - Юрій Косенко. - К., 2013.
5. Аблаев Бекир. Глоток чистого воздуха. Повести и рассказы. - К., 2013.На заході були присутні учні  8-10 класів ЗСШ №273 з викладачами та студенти Науково-навчального центру професійно-технічної освіти Академії Педагогічних наук України.

Учні центру  -
Рилова Анастасія та Коробка Олена 
підготували невелику  доповідь із історії та культури кримськотатарського народу.

Від імені бібліотеки дякуємо небайдужим викладачам школи №273
Горбатюк Валентині Іванівні 
та Лисенко Надії Іванівні, 
які розуміють велике значення духовно-патріотичного 
виховання для молодих громадян України, 
постійно звертаються до бібліотеки і тісно співпрацюють з нами.
Також велику подяку висловлюємо вихователям, 
колегам
та майстрам ННЦ ПТО АНП України - 
Сушко Валентині Василівні - бібліотекарю,
Патоці Ірині Іванівні - секретарю керівника, майстру  групи П15,
Шарамовій Любові Іванівні  - секретарю керівника, майстру  групи П25.

Це викладачі, які постійно вболівають  за своїх вихованців, 
вкладають в них свою душу, 
передають своє вміння, життєвий досвід,
намагаються донести до них найкращі зразки культури, 
історії і традиції українського народу 
та виховати їх справжніми патріотами!
середу, 12 листопада 2014 р.

Пам'яті героям-голосіївцям, що загинули, виборюючи нашу Свободу

  З 10 листопада 2014 року в бібліотеці, 
в читальному залі старшого відділу,   експонується інформаційна зона

"Слава полеглим 
Героям-голосіївцям, 
що загинули, виборюючи нашу Свободу".
Прапор, свіча та чорна стрічка
є невід'ємним атрибутом- нагадуванням про трагедію, що сталася в нашому суспільстві 
в 2013-2014 роках.
Кращий цвіт українського народу
став на захист волі, свободи та європейського вибору!Представлені фото та коротка біографія (9 захисників!) загиблих борців за наше європейське майбутнє,  за рідну Україну.

 Всі вони мешкали в Голосієвському районі Києва.

Читачі зі скорботою в очах і щемким болем переглядають світлини, вчитуються в таку коротку, але таку героїчну біографію наших захисників...
А бібліотекарі знайомлять їх з різними матеріалами, відповідають на запитання і радять відвідати пам'ятний знак, присвячений Небесній сотні, який  нещодавно встановлено в парку відпочинку Корчуватого біля бувшого кінотеатру "Диск".


Життя, обірване на злеті...Від вдячних мешканців Корчуватого та Мишоловки.


А в бібліотеці продовжується акція 
"Дитячі дарунки захисникам" .

Щоденно маленькі патріоти залюбки малюють, 
пишуть свої листи-побажання,  
створюють колажі-аплікаціі, 
поробки з патріотичною символікою для наших захисників. 
Дівчатка плетуть чудові стрічкові обереги на руку.
Наразі ми збираємо теплі речі 
для переселенців-дітей з гарячих точок країни.
А ось ці красуні  - Каміла та Іринка 
вирішили передати бійцям свій віртуальний патріотичний привіт!

понеділок, 10 листопада 2014 р.

"Понад світом хай лунає... - наша мова материнська!"


День украї́нської писе́мності та мо́ви — свято, яке щороку відзначається в Україні 
9 листопада

За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.


 З 8 по 15 листопада 
в бібліотеці до цього свята експонується розгорнута книжкова виставка 
"Понад світом хай лунає, 
хай ніхто  не забуває - 
рідну мову українську, 
мудру, щедру, материнську!"
В цей час ми проводимо голосні читання для дітей, перегляди відеофільмів, книжкові подорожі, поетичний колаж, музичні хвилинки і знайомство маленьких читачів з українськими  культурними традиціями. В Україні зазвичай в ці дні проходить Міжнаро́дний ко́нкурс знавці́в украї́нської мо́ви і́мені Петра́ Я́цика — конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу.
За ухвалою Ліги українських меценатів, конкурсу надано ім'я Петра Яцика, а його дочка Надія стала почесним головою конкурсу.

За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу."Книга мала, а розуму надала. "


Основним знаряддям духовного виховання дітей є книга. Це найкращий спосіб пізнати навколишній світ. Починати читати треба від самого народження, бо саме книга допомагає швидко і легко розвинути творчу і розумну особистість. Любов і інтерес до книги формується у дітей з дошкільного віку, увага до навколишнього світу, інтелект і світогляд. Дитина стане такою людиною, які книги вона читає з самих ранніх років. Тому можна сміливо сказати, що книга робить людину краще, цікавіше, привчає до роботи серця, розуму і ретельності. 


"Щодня приходиш в храм духовний, 
Що мудрості і дива повен. 
Гортаєш сторінки чудові, 
Світ пізнаєш у рідній мові,"


"Із слова починається людина,
Із мови починається мій рід...
Моя ласкава, мамина, єдина —
Щебече соловейком на весь світ. "

четвер, 6 листопада 2014 р.

Невеличка фотоісторія однієї бібліотечної долі...Невеличка фотоісторія однієї бібліотечної долі...

Цей мій пост буде трішки незвичним... 

Присвячений нашій колезі - працівнику бібліотеки 
Куць Олені Олександрівні 
та її славному чоловікові Андрію...

У вересні 2014 року Андрія призвали по мобілізації в Збройні Сили України, до полку спеціального призначення.
Молода сім'я, яка декілька років  як одружилась, мала багато світлих планів та надій на майбутнє... 

Але життя вносить свої корективи. 
Багато писати не буду, а тільки представлю декілька світлин 
з сімейного архіву 
(зрозуміло, з дозволу Олени!).


 Молоді, щасливі, сповнені надій!

Нещодавно, а якщо бути точним, 26 жовтня 2014 року, в нашій бібліотечній родині відбулася невелика "сімейна" подія - завітав до нас у гості Андрій Куць. Йому дозволили приїхати  на два дні додому, для того, щоб він зміг виконати свій громадянський  обов'язок, 
своє законне контитуційне право - проголосувати 
на чергових виборах до Верховної Ради України.  
Для нас це була приємна несподіванка! 

Скільки щастя було в очах цих молодих людей!!!  

Ми тепло поспілкувались з Андрієм, висловили свою шану 
і повагу до нього та його побратимів, поділились наболілим.  
Чим змогли - підтримали нашого бійця! 
Наостанок зробили декілька фотографій з нашим героєм - 
кожному захотілось пригорнутися до нього, 
передати тепло наших сердець, нашу любов і надію!
Щемке відчуття змішаних почуттів залишилось в кожного з нас.
Ця непотрібна нікому безглузда війна, 
понівечені долі молодих людей, 
крах надій на нормальне мирне життя...
Але з іншого боку ми зрозуміли міць і єдність українського духу, 
в нас за короткий термін різко змінилися 
пріорітети і переоцінка цінностей. 
Ми стали іншими - загартованими, змужнілими,
 в нас зміцнів ген козацької свободи, 
захисту рідної землі, безмежна віра в перемогу!Зустріч з колективом бібліотеки.


А ось такі щоденні "будні" нашого героя!
Ми постійно молимось за тебе, Андрію, 
і за всіх-всіх-всіх борців-захисників, 
які наразі несуть таку нелегку, 
але почесну службу по захисту рідної Батьківщини, 
заради світлого і мирного майбуття!
Повертайтеся живі, здорові і неушкоджені! 

Хай Ангел-Охоронець завжди буде поруч з вами!!!

Ми віримо в вас, дорогі наші воїни-захисники, 
ми віримо в нашу спільну перемогу!
Слава Україні! Слава нашим патріотам!!!